Pilové listy o délce 300mm pro ruční pilové rámy ceník

pl Pilové listy Starrett pro ruční pilové rámy se vyznačují vynikajícími vlastnostmi, které jsou nejlépe oceněny při vlastní práci. Firma vyrábí celkem čtyři základní druhy pilových listů o délce 300mm, které se rozlišují mimo jiné barevným značením. Předmětem dovozu jsou pouze pilové listy Bimetalické barvy modré zhotovené novou unikátní technologií "Bimetal uniqueTM sawtechnology" a barvy červené zhotovené standardní Bimetalickou technologií. Všechny informace jsou uvedeny v ceníku.

K tomu, aby bylo dosaženo optimálních vlastností je nutno pilové listy používat pouze ve kvalitních a stabilních pilových rámech, které zaručují dostatečné napnutí pilového listu. Ergonomická opatření realizovaná při konstrukci těchto rámu positivně ovlivňují vedení pilového listu v řezu (minimální zkrutné a ohybové namáhání) a samozřejmě zvyšují i rychlost řezu.

Je také nutné správně určit typ pilového listu pro nejčastěji řezaný druh materiálu a také je nutno přihlédnout k rozměrům pilových zubů tj. jejich počtu na 25mm (1 Inch) délky pilového listu. Nejčastěji to bývá 14; 18; 24; a 32 pilových zubů.V následující tabulce je uveden fyzický rozměr řezaného materiálu a počet zubů na 25mm(1 Inch):

Doporučeno je:

Tloušťka (průměr) materiálu Počet zubů na 25mm (1 Inch)
5-13mm18
3-11mm24
2,5-8mm32JEDNOTLIVÉ TYPY PILOVÝCH LISTŮ

 • SAFEFLEX List s označením SAFEFLEX®
  Tento nový bimetalický list STARRETT je doveden k vysoké výkonnosti a odolnosti speciálními BEARCUT® kladně nakloněnými zuby.
  Tento chráněný tvar a další provedení zubů řeže rychleji a v neposlední řadě i déle v houževnatých materiálech. Pilové listy tohoto typu jsou vynikající pro přerušované řezy v úzkých místech nebo kdy list je namáhán ohýbáním a zkrutem. Osvědčuje se v nerezových ocelích a podobně.

 • REDSTRIPE List s označením REDSTRIPE®
  Pilový list zhotovený z velmi kvalitní HSS oceli je vhodný všude, kde neočekáváme výrazné namáhání na ohyb nebo zkrut.
  Rovnoměrně tvrzený pilový list drží velmi dobře ostří (hrany) i v situaci, kdy řeže tvrdé slitiny. Je vhodný i pro použití ve stroji (přípravku) který napomáhá k udržení přímého řezu.SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY

 • List se řezným povrchem tvořeným tvrdokovovými zrny List se řezným povrchem tvořeným tvrdokovovými zrny  má tělo listu z houževnaté ocele s mnohonásobným osazením tvrdokovovými zrny trvale spojenými se řeznou hranou. Je ideální pro řez keramiky, sklotextitu, umělých hmot a sklovitých pryskyřic.
 • Řezací lanko s povrchem osazeným tvrdokovovými zrny Podobné vlastnosti má speciální řezací lanko s povrchem osazeným tvrdokovovými zrny lanko se podobně jako pilové listy upíná do pilových rámů a může být s výhodou používáno při provlečení výřezy nebo otvory, případně i při dopracování podoby nějakého tvaru v keramice, sklotextitu, umělých hmot a sklovitých pryskyřic.PILOVÉ RÁMY

Pilové rámy se významným způsobem podílejí na kvalitě řezu a životnosti pilového listu. Je nutné, aby zajistily dostatečné napětí v pilovém listu a tím omezily jeho namáhání na ohyb a na zkrut. Současně musí také velmi dobře vyhovět po stránce ergonomické.

 • Typ rámu: 145 Typ rámu: 145
  Zde na tomto obrázku vidíme velmi odolný a s vysokým napětím pilového listu pracující pilový rám, zhotovený z hliníku a z nosného hranatého profilu z kvalitní ocele. Tento rám umožňuje pohodlné nastavení napínací síly pomocí stavěcího šroubu v blízkosti rukojeti a s použitím minimálního počtu otáček šroubu. Dosažené napětí v pilovém listu může dosáhnout hodnot až 2000kgs/cm2 , tj. asi 28000PSI. Jak již bylo řečeno vysoké napětí je prevencí proti ohybu a zkrutu pilového listu v průběhu řezání. Dodává se jako komplet s jedním BIMETAL UNIQUE(TM) SafeFlex pilovým listem.

 • Typ rámu: 149 Typ rámu: 149
  Tento rám je jednodušší, ale přesto je stále kvalitní a má trubkovou konstrukci s plastovým držadlem. Použitá trubka má průměr 16 mm a vyznačuje se díky kvalitní oceli vysokou tuhostí. Napínací síla se nastavuje pomocí křídlaté matice v blízkosti držadla. Ve velikosti napětí již tento rám nemůže konkurovat typu 145. Je však vhodný pro všechny běžné řezací práce. Plastové držadlo je velmi pevně spojeno s rámem a tím je vedení v řezu dobře zajištěno.

 • Typ rámu: 146 Typ rámu: 146
  Tento rám, lépe držák je jednoduchý způsob upevnění pilového listu pro některé nenáročné práce a zejména pro práce na obtížně přístupných místech. Vyžaduje citlivé vedení, protože pilový list není pod žádným napětím.SPECIÁLNÍ PILOVÝ RÁM (držadlo)

 • Typ rámu(držáku): K147 Typ rámu(držáku): K147
  Tato speciální ruční pila, které se v hantýrce říká pila COMPASS je vynikající pomůckou pro provádění řezů a prořezávání na různých a také i těžko dostupných místech. Řez může být zahájen prostřednictvím vyvrtaného otvoru a pilový list lze upevnit v držadle pod různým natočením v jeho podélné ose. Použity jsou tzv reciproční pilové listy různých délek a provedení ostří.

  Dodává se se speciálním pilovým listem PT26689 L=225mm, ale je možno použít i reciproční pilové listy různých druhů.BALENÍ PILOVÝCH LISTŮ

Balení pilových listů je prováděno různými způsoby a vždy se jedná o balení moderní, dobře chránící zboží před poškozením a vícenásobné. Nejlépe to vyplývá z připojeného obrázku:

Typ rámu(držáku): K147 Zde na obrázku zcela vlevo balení v blistru po dvou kusech pilových listů.

Na větším složeném obrázku vidíme:
Nad číslem "1" balení po 50 kusech (25 kusů blistrů á 2ks) v papírové krabici.
Nad číslem "2" vidíme balení po 10 kusech v průhledném tubusu.
Nad číslem "3" vidíme balení po 50 kusech v průhledném boxu.
Nad číslem "4" vidíme balení po 50 kusech v plastovém tubusu.

    PETR HEINZ
Obchodní systém Starrett-tools
Nad Zámečkem 37/384,150 00 Praha 5-Košíře
        Tel: 00420 224 321 761, mobil: 00420 604 239 784, 00420 602 312 046
     Fax: 00420 257 218 172, www.starrett-tools.cz, e-mail: info@starrett-tools.cz
  IČ:  67966632, DIČ: CZ6709121848                                                                                           ©2005 IT Service, s.r.o