Obchodní podmínky firmy Petr Heinz-obchodní systém Starrett-tools

Nad Zámečkem 37, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel. 0042 224321761;mobil: 604239784,602312046; fax:0042 257218172
E-mail: info@starrett-tools.cz; web: www.starrett-tools.cz
IČ:  67966632, DIČ: CZ6709121848


Od 1.1.2016 dochází ke změnám prodejních podmínek:

 • Hlavním obchodním partnerem pro dodávky zboží firmy Petr Heinz Starrett-tools nadále zůstává obchodník, který samostatně provozuje obchodní činnost v pevné obchodní jednotce na stabilním místě. Pro další účely je veden jako koncový obchodník a musí při první objednávce doložit svoji způsobilost zasláním kopie platného živnostenského listu k provozování maloobchodní nebo velkoobchodní činnosti a je-li plátcem DPH, kopií platného přihlášení k DPH.

 • Přímým odběratelem zboží firmy Petr Heinz Starrett-tools nadále zůstává koncový uživatel tohoto zboží. Pro další účely je veden jako spotřebitel.

Rozlišení jednotlivých forem prodeje je založeno na systému obchodních slev:

Koncový obchodník ...................... 40% z doporučené ceny, u pilek Diamond a kmitavých pilek 20%.
Objednávka e-mailem, faxem, telefonicky, poštou
Platba fakturou
Doprava v ceně.

Spotřebitel ............................... 10% z doporučené ceny při jednorázovém nákupu nad 2.000,- Kč bez DPH.
Objednávka e-mailem, faxem, telefonicky, poštou
Platba dobírkou.
Doprava v ceně při jednorázové objednávce nad 250,- Kč bez DPH.
Při jednorázové objednávce do hodnoty 250- Kč bez DPH bude účtováno poštovné dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.


Náklady zahrnuté v ceně:

 1. balné
 2. dopravné službou České pošty, a.s., s výjimkou zboží na speciální objednávku - zde je účtováno za dopravu 700,- Kč vč. DPH za každou jednu zásilku

Ostatní podmínky:
Zboží, které je skladem, má obvyklou dodací lhůtu 4 pracovní dny. Zboží, které momentálně není skladem nebo je svou povahou speciální, má obvyklou dodací lhůtu 10 pracovních dnů.
Až do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem dodavatele.
Splatnost faktur je standardně 14 dnů ode dne vystavení faktury. Po uplynutí lhůty splatnosti účtuje dodavatel penále ve výši 0,1% za každý den v prodlení a z dlužné částky. Jiná lhůta splatnosti musí být dohodnuta písemným způsobem.
Reklamace zboží je možná pouze s písemným prohlášením přímého uživatele o způsobu používání nástroje a druhu opracovávaného materiálu v době, kdy k závadě došlo. Dodavatel si vyhrazuje právo posoudit reklamaci přímo v Evropské centrále Starrett v průběhu reklamační lhůty 30 dnů. Lhůta se počítá ode dne doručení reklamovaného zboží a náležitostí k dodavateli.

Zboží objednávejte e-mailem, faxem, poštou, kde vždy uvádějte:

 • popis zboží podle údajů v ceníku
 • objednací číslo zboží
 • počet kusů (rozlišujte počet kusů jednotlivých výrobků nebo počet kusů balení)
 • dodací adresu
 • fakturační adresu a způsob platby
 • vaše IČ a DIČ
 • telefonické spojení
 • razítko a čitelný podpis (nebo pouze čitelný podpis)

Obchodní podmínky jsou platné průběžně s výhradou nepředvídaných změn v kurzu Kč vůči EUR nebo do úpravy cen výrobcem.
Všechny ostatní podmínky jsou upraveny Obchodním zákoníkem v pozdějším znění a platným na území České republiky. Soudním místem je Obchodní soud Praha.

    PETR HEINZ
Obchodní systém Starrett-tools
Nad Zámečkem 37/384,150 00 Praha 5-Košíře
        Tel: 00420 224 321 761, mobil: 00420 604 239 784, 00420 602 312 046
     Fax: 00420 257 218 172, www.starrett-tools.cz, e-mail: info@starrett-tools.cz
  IČ:  67966632, DIČ: CZ6709121848                                                                                           ©2005 IT Service, s.r.o